• 021-77869979
 • سفارش طرح توجیهی : 09120085240
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 24/7

دانلود طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس ⭐️سال 1401 (گرید بانک)

(2 votes, average 5 out of 5)

طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس

جهت تهیه مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید خمیرمایه از ملاس ، با اطلاعات کاملا به روز برای سال 1401 به صورت فایل  word و pdf و با گزارش گیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ مجوز و یا ارائه به بانک ، این صفحه را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید . ضمنا در صورت تمایل میتوانید طرح توجیهی تیپ تولید خمیرمایه را با آپدیت سال 97 ، صرفا جهت مطالعه ، از انتهای همین صفحه دانلود نمایید .


خمیرمایه یا مخمر چیست ؟


خمیــر مایــه از نــوعی مخمــر بنــام ساکارومیســس ســرویزیه ( Saccharomyces Cervisiae ) تشکیل شده است. مخمر یک موجود زنده تک سلولی از خانواده قـارچ هـا است ، بدین لحاظ مخمر در واقع نوعی قارچ است که قادر به فـراهم آوردن مـواد غـذایی براي خود نیست و ضمن رشد و تولید مثل ، از طریق عمل تخمیر به زندگی خود ادامـه می دهد.

تخمیر را می توان پروسه اي دانست که در طی آن تغییـرات  شـیمیایی در یـک ماده آلی ( ارگانیک ) از طریق یک کاتالیست بیوشیمیایی موسوم به آنزیم بوجود می آید که این آنزیم بوسیله نوع خاصی از موجودات زنده میکروارگانیسم ساخته می شود .    

کد آیسیک خمیرمایه از ملاس 15492461 و کد تعرفه گمرکی آن 22021000 میباشد .

استاندارد بین المللی خمیرمایه ( ASTM ) :

عنوان استاندارد : ویژگی ها و روش هاي آزمون ==> شماره استاندارد : 2577


مخمر ضمن رشد و تولید مثل، دو گونه آنزیم به وجود می آورد


 1. انورتاز که قند نشاسته را به قند میوه ( فروکتوز ) و قند انگور ( گلوکز ) تبدیل می کند.
 2. آمیلاز آنزیمی است که قنـد را در مجـاورت اکسـیژن بـه آب و گـاز کربنیـک و در صورت نبودن اکسیژن ، آنرا به الکل و گاز کربنیک تبدیل می کند.

پس نتیجـه عملکـرد خمیر مایه این دو آنزیم است که نشاسته ي نان را به قند و قند را به الکل ، گازکربنیک و انرژي مبدل می سازد و این جریان را عمل تخمیر می نامند.

گاز کربنیک تولید شـده باعث افزایش حجم نان ( ورآمدن نان ) ، سبک و خوشمزه شدن آن می شود. طی سـالیان دراز، نانوایان پی بردند که اگر خمیر را پیش از طبخ مـدتی نگـه بدارنـد ، هنگـام طـبخ  ، سبک و پف کرده به عمل می آید.

پیشینیان فکر می کردند که چـون خمیـر مـدتی در جائی بماند، قارچ هائی به تدریج از هوا وارد آن شده، شروع به رشد و تکثیر مـی نماینـد . اما اکنون پس از گذشت هزاران سال، نانوایان به خمیر خود، خمیر مایه مـی افزاینـد تـا مواد نشاسته اي و قندي موجود در خمیر نان، خوراك قارچ هـاي موجـود در خمیرمایـه شود و در حین عمل تخمیر مقداري گاز کربنیک تولید گردد.

از سـوي دیگـر، حـرارت تنور نیز خود باعث افزایش حجم گاز کربنیک شده، بیشتر باعـث پـف کـردن نـان و ورآمدن آن می شود و با خروج مقدار بیشتري گاز کربنیک ازخمیر، در نتیجه نانی خشـک ، سبک و برآمده با بوئی مطبوع تهیه می گردد.


درآمد ، هزینه و سود حاصل از احداث کارخانه ی تولید خمیرمایه


در صورتی که نرخ دلار را 8000 تومان و ظرفیت تولید خمیر کاغذ را 540 تن در سال در نظر بگیریم ، خلاصه طرح توجیهی تولید خمیرمایه در سال 1397 به شرح زیر میباشد :

 • هزینه ثابت سرمایه ای  ( میلیارد ریال ) : 46
 • درآمدهای عملیاتی سالانه در حداکثر ظرفیت ( میلیارد ریال ) : 40
 • هزینه های عملیاتی سالانه در حداکثر ظرفیت ( میلیارد ریال ) : 22
 • سود عملیاتی در حداکثر ظرفیت ( میلیارد ریال ) : 18
 • نسبت درآمد به هزینه B/C : 1.52
 • دوره بازگشت سرمایه (سال) PBP : 3.2
 • خالص ارزش فعلی ( NPV میلیارد ریال ) : 61
 • نرخ بازده داخلی IRR : 29%
 • درصد نقطه سربه سر : 17%
 • برای این پروژه زمینی به مساحت 5000 متر مربع و اشتغالزایی 22 نفر در نظر گرفته شده است.

انواع مخمرها : خمیرمایه ها داراي انواع بسیار متعدد می باشند که براي مصارف مختلف تولیـد و عرضـه می شوند. ذیلاً به موارد اصلی آنها اشاره شده است


 • خمیرمایه فشرده
 • خمیرمایه خرد شده
 • خمیر مایه منجمد
 • خمیرمایه خشک ضعیف شده
 • خمیرمایه مایع ( خمیرمایه دوغی شکل )
 • خمیرمایه فوري
 • خمیرمایه خشک فعال
 • مخمرهاي وحشی و آغازگرها

کاربردهای مخمر یا خمیرمایه


 • اصولاً مصرف خمیرمایه ها بعنوان یـک کـالاي نهـائی مطـرح نبـوده و بعنـوان یـک کـالاي واسطه اي در تولید بسیاري از محصولات که از آرد بعنـوان مـاده اولیـه اصـلی در تولیـد خود استفاده می کنند، کاربرد دارد.
 • عمده مصرف خمیرمایه در تهیه انواع نـان ( سـنتی و حجیم ) و سپس در قنادي و شیرینی پزي ، مصارف خانگی ، تولید کیـک و کلوچـه ، مـی باشد و به نوعی می توان گفت که در هر کجا آرد مصرف شود خمیرمایه قابلیت کاربرددارد.
 • مصرف خمیرمایه بعنوان یک مخمر در برخی فرایندهاي شـیمیایی ماننـد تولیـد الکل، آبجو، برخی هورمون ها و غیره نیز وجـود دارد  اصـولاً وظیفـه و نقـش خمیرمایـه دربهبود ساختار نان در چهار مرحله خلاصه می شود: 
 • افزایش حجم نان به وسیله آزاد شدن گاز دي اکسید کربن در طی فرایند تخمیر.
 • بهبود ساختمان و ترکیب خمیر به وسیله اثر کشسانی که ناشی از انبساط خمیـردر اثرتولید گاز است.
 • طعم و مزه نان توسط مخمر بهبود می یابد.
 • مواد مغذي توسط مخمرتولید شده و به خمیر افزوده می شود.

فرایند تولید خمیر مایه

تخمیر ملاس بمنظور ایجاد شرایط و تکثیر سلول هاي خمیر مایه محور اصلی فرایند تولیـد خمیر مایه را تشکیل می دهد که در نهایت خمیر مایه نهائی ممکن است بصورت خشـک و یا تر به بازار عرضه گردد.

اولـین قـدم در جهـت تولیـد خمیرمایـه ، کشـت یـک رشـته از باکتر ي هـاي ساکارومایسـس سـرویزیه ( Saccharomyces Cervisiae ) در آزمایشـگاه می باشد که پس از آن باید به واحد تولید اصلی انتقال یابند. این فعل و انفعال بعنوان اولین مرحله پیش از تخمیر صورت می گیرد و ادامه می یابد تا به اندازه کافی رشد باکتري توسعه یابد تا بتوان تولید خمیر مایه را آغاز نمود.

در این مرحله ، تولیـد انـدك بـوده و حـدود 20 درصد ازکل تولید است، درجه حرارت باید بدقت کنترل شده و بجـز مـلاس و نمـک ، مـواد مغذي ویژه اي جهـت تسـریع در امـر تولیـد نیـز اضـافه گـردد . دانـه هـاي مخمـر بوسـیله سانتریفیوژ جدا گردیده و شستشو و جداسازي ادامه می یابد تا این که مخمـر نهـائی تهیـه شود.

این خمیر جهت مصارف بعدي به مخزن ذخیره هدایت گردیده و در درجـه حـرارت ملایم (4 درجه سانتیگراد) نگهداري می شود.

به منظور تولید خمیر مایه به صورت صـنعتی و در حد وسیع تجاري مراحل زیر در خط تولید متداول است :

1 ) نگهداري ملاس و مواد اولیه :

مواد اولیه اصلی خط تولید را ملاس نیشکر یا چغندر قند تشکیل مـی دهـد کـه مـلاس در مخازن ورق سیاه با قطر 14 متر نگهداري می شود. سایر مواد شیمیایی در بشکه، کیسـه و یا بسته بندي هاي مخصوص در انبار مواد اولیه نزدیک به خط تولید نگهداري می شود.

2 ) آماده سازي، رقیق سازي و پاستوریزه کردن ملاس :

در این بخش از فرایند تولید خمیر مایه، ملاس رقیق شده و پس از پاستوریزه کردن آن در دماي حدود 110 درجه سانتیگراد و سپس سرد کـردن ،آمـاده ارسـال بـه بخـش تخمیـر می گردد و همزمان عملیات زلال سازي روي محصول صورت گرفته تـا لجـن و سـایر ذرات حل نشدنی از ملاس جدا شود.

3 ) آماده سازي مواد شیمیایی :

در این بخش یک سري مواد شیمیایی و امولسیفایر و مواد معدنی تهیه مـی شـود و جهـت ارسال به مخازن بخش تخمیر و شستشو و ضد عفونی خط تولید آماده می گردد.

4 ) تخمیر آزمایشگاهی :

محرك اولیه در آزمایشگاه میکروبیولوژیکی کشت و تکثیر شده و اصـلاح نسـل مـی گـردد . کشت مخمر خالص در محیط کاملاً استریل آزمایشگاهی صورت می گیرد و محموله آمـاده شده به خط تولید منتقل می شود.

5 ) بخش تخمیر ملاس در خط تولید :

تخمیر اولیه و ثانویه در مخازن بزرگ از فولاد ضد زنگ صورت می گیـرد و در ایـن مخـازن کنترل دقیق هوا ، pH  و حرارت الزامی بوده و شرایط کشت استریل می باشد. بعد از مرحله کشت خمیر مایه خالص ، محصول بصورت سیستماتیک به فرمانتورها تزریق مـی گـردد .

در این فرمانتورها ( تخمیرسازها ) بستر کشـت و رشـد محـرك هـا آمـاده بـوده کـه در شـرایط پیچیده کنترل شده عملیات فرمانتاسیون صورت می گیرد. تجهیزات جلـوگیري از هرگونـه آلودگی نقش مهمی را در این مراحل ایفا می نمایند، سایر مواد شیمیایی کمکـی و مغـذي نیز بصورت محلول به فرمانتورهـا وارد مـی شـوند .

ترکیبـات آمونیـوم قسـمت اصـلی مـواد شیمیایی کمکی این قسمت را تشکیل می دهد .در این مرحله حرارت ایجاد شده از طریـق مبدل هاي حرارتی با کمک آب به خارج خط و برج هاي خنک کننده انتقال می یابـد . بسـتر مناسب رشد 30 الی 34 درجه سانتیگراد می باشد. اکسیژن مورد نیاز از طریق سیستم هاي هوادهی تأمین شده و pH   محلول با کمک افزودنی ها (کربنات سدیم و اسـید سـولفوریک ) کنترل می گردد.

بعد از عملیات تخمیر در یک فرمانتور مـواد بـه سـایر فرمانتورهـا انتقـال می یابد تا بدین ترتیب خط تولید به ظرفیت مورد نظر برسد. تعداد فرمانتورها بسـتگی بـه ظرفیت تولید دارد.

6 ) جدایشگرها :

با استفاده از سپراتورهاي گریز از مرکز ، خمیر مایه از محیط کشت جدا شـده و طـی چنـد مرحله به قسمت شیر خمیرمایه منتقل می گردد .

7 ) نگهداري شیر خمیر مایه :

محلول خمیر مایه با استفاده از آب سرد رقیق شده و با حرارت پائین در مخازن نگهدارنـده شیر خمیر مایه جمع آوري می گردد.

8 ) واحد آبگیري و رشته سازي :

به منظور افزایش غلظت (جرم خشک) محلول خمیرمایه از فیلترهاي افقی رد شده و میـزان جرم خشک آن به 28 الی 32 درصد افزایش پیدا می کنـد . محصـول بدسـت آمـده از ایـن قسمت را کیک خمیر مایه می نامند که به دستگاه رشته سازي هدایت می گـردد  . آب جـدا شده در این قسمت به سیستم فاضلاب هدایت می گردد. در دستگاه رشته سـاز محصـول بـا قطر خاص بصورت رشته درآمده و به داخل دستگاه خشک کن هدایت می گردد.

9 ) واحد خشک کن :

در مرحله اول خط خشک کـن از دسـتگاه هـاي خشـک کـن پیوسـته اسـتفاده مـی شـود . گرانول هاي خمیر مایه در این دستگاه ها توسط هواي خشک و بدون رطوبت خشک شده و میزان جرم خشک تا حد 91% افزایش پیدا می کند و بصورت پیوسته به داخل ایستگاه دوم خشک کن رانده شده و در آنجا از طریق هواي خشک میـزان رطوبـت آن بـه کمتـر از 5% تقلیل پیدا می کند. میزان جرم خشک بـالاي 95% و فعـال بـودن خمیرمایـه از مهمتـرین ویژگی هاي سیستم خشک کن بکار گرفته شده می باشد.

 10 ) بسته بندي :

خمیر مایه فوري خشک ( Instant dry yeast ) فعال از قسمت خشک کن به بونکرهـاي قسمت بسته بندي هدایت شده و در دو خط جهت ارائه به بازار بسته بندي می گردد. انـواع بسته بندي، در خلأ جهت بازارهاي خاص داخلی و صادرات و بسـته بنـدي کیلـوئی بصـورت فله (در کیسه هاي پلی پروپیلن ) جهت مصارف نانوائی ها و کارخانجات نان در نظر گرفته مـی شـود .

محصول بسته بندي شده در سردخانه مخصوص جهت ارسال بـه مراکـز مصـرف نگهـداري می گردد. در شکل زیر ضمن خلاصه کردن روش تولید خمیرمایه بصورت گام به گام، انواع خمیر مایه هاي قابل استحصال در مراحل مختلف نشان داده شده است.


ماشین آلات خط تولید خمیرمایه از ملاس با ظرفیت 540 تن در سال 

 • مخازن ذخیره سازي ملاس بصورت زمینی از جنس آهن با روکش پلی اتیلن 
 • تانک هاي کشت اولیه از جنس آهن با روکش پلی اتیلن
 • تانک هاي کشت ثانویه 
 • تانک هاي تخمیر از جنس استیل
 • دیگ بخار 5 تنی
 • برج تقطیر آب تمام استیل
 • براج تقطیر ملاس اولیه تمام استیل
 • برج تقطیر روغن الکل تمام استیل
 • برج پالایش الکل تمام استیل
 • کندانسور جهت خالص سازي بصورت چند مرحله به ابعاد مختلف و تمام استیل
 • مبدل حرارتی تمام استیل
 • ریبویلر جهت خالص سازي الکل تمام استیل
 • دکانتور جهت خالص سازي تمام استیل
 • فیلتر عمودي
 • شاسی سازي جهت کل ماشین آلات از جنس آهن
 • لوله کشی استیل و آهن همراه با اتصلات ، پمپ هاي ضد جرقه و معمولی 

برخی از سازندگان و وارد کنندگان ماشین آلات خط تولید خمیرمایه به شرح ذیل می باشند


 • شرکت راست ماشین بین الملل
 • شرکت تکفا
 • مطرح ترین شرکت تولیدکننده ماشین آلات تولید خمیر مایه ، شرکت اتریشی فوگل بوش می باشد.

 

تاسیسات مورد نیاز کارخانه تولید خمیرمایه از ملاس با ظرفیت 540 تن در سال :

 • انشعاب برق 350 کیلو وات ساعت 
 • تجهیزات برق و روشنایی و تابلو مادر با تجهیزات و اجراي کلیه عملیات خطوط برق
 • دیزل ژنراتور جهت برق اضطراري
 • هزینه انشعاب آب 2 اینچ از شبکه
 • سیستم آب رسانی با مخزن آب 20 متر مکعبی و مخزن کوئل دار 3000 لیتري جهت تهیه آب گرم مصرفی ، پمپ آب گرم و سرد 
 • تجهیزات هواي فشرده با لوازم مربوطه و کمپرسور 
 • وسائل سرمایش و گرمایش شامل 15عدد کولر دو تیکه 
 • سیستم اطفاء حریق هشدار دهنده و کپسولهاي سیار
 • تجهیزات تصفیه فاضلاب 30متر مکعب در شبانه روز
 • پمپ آب و شیلنگ و شیرهاي مخصوص
 • منبع سوخت 5000 لیتري
 • دستگاههاي جانبی نظیر سختیگیر آب

 

مواد اولیه تولید مخمر صنعتی :

 • ملاس
 • اوره
 • نشاسته
 • ضد کف
 • فرمالئید
 • امولسیفایر
 • اسید نیتریک
 • کلرید سدیم
 • سود کاستیک
 • کربنات سدیم
 • منزیم سولفات
 • کارتن
 • آمونیوم سولفات

پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح توجیهی احداث کارخانه تولید خمیرمایه از ملاس نیشکر و ملاس چغندرقند


از آنجا که ملاس بعنوان ماده اولیه در تولید خمیرمایه از ملاس بکار می رود و این ماده را می توان از نیشکر و چغندر نیز تهیه نمود و از آنجا که در استان خوزستان سطح کشت نیشکر به نسبت فراوان می باشد لذا ملاس تهیه شده از آن به سهولت در دسترس تولید کنندگان ، بعنوان ماده اولیه جهت تولید خمیرمایه قرار می گیرد .

همچنین نزدیکی به بنادر نیز جهت صادرات این محصول یکی دیگر از مزیتهاي این استان می باشد و لذا با عنایت به این موضوع ، خوزستان به نسبت سایر استانها از موقعیت و شرایط مطلوب تري جهت تولید خمیرمایه از ملاس نیشکر برخوردار می باشد.

همچنین از آنجا که چغندر قند در استانهاي آذربایجان غربی، تهران، مرکزي و قزوین قابل کشت می باشد لذا این استانها مناطق مناسبی جهت تولید خمیرمایه از ملاس چغندرقند می باشند.

جهت تهیه مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید خمیرمایه از ملاس ، با اطلاعات کاملا به روز و با گزارش گیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ مجوز و یا ارائه به بانک ، با ما تماس بگیرید .

 

:: این مطالب هم ممکن است برای شما جذاب باشند  :

:: نگارش طرح توجیهی اختصاصی با کامفار برای اخذ وام و مجوز

:: دانلود هزاران طرح توجیهی تیپ صنعتی و معدنی

:: دانلود طرح های توجیهی سال 96 و 97 و 98

:: دانلود طرح های توجیهی تیپ کشاورزی و دامپروری

:: دانلود طرح های توجیهی گردشگری و بوم گردی و خدماتی

:: جهت عضویت در سایت کلیک نمایید .

:: جهت ورود به سایت کلیک نمایید .

دانلود فایل طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس :

فايل‌ها:
zipطرح توجیهی تولید مخمر ( خمیر مایه ) از ملاس چقندر سال 97 داغ
تاريخدوشنبه, 16 ارديبهشت 1398 21:54
حجم فايل 998.58 KB
دانلود 156

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید خمیر مایه از ملاس 61 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخدوشنبه, 15 آبان 1396 10:42
حجم فايل 922.73 KB
دانلود 199

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


صنایع غذایی

© 2022 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories