• 021-77869979
 • سفارش طرح توجیهی : 09120085240
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 24/7

آموزش صفر تا صد زنبورداری و پرورش زنبور عسل

(3 votes, average 3 out of 5)

آموزش صفر تا صد زنبورداری و پرورش زنبور عسل

جهت آشنایی با روشهای علمی پرورش زنبور عسل ، با ما تا پایان این مقاله همراه باشید ، همچنین میتوانید جهت دانلود جامعترین بانک کتاب ها و جزوات آموزش پرورش زنبورعسل ، به انتهای این صفحه مراجعه نمایید .

زنبور عسل تنها دامی است كه جهت تغذیه ی خود از اندام های گیاهی یا جـانوری اسـتفاده نمی كند و به عبارتی می تواند از هیچ ، با ارزشترین محصول كشاورزی و دامی را به وجـود آورد . از طرفی نه تنها هیچ گونه زیانی بـه مراتـع و محـصولات كـشاورزی وارد نمـی كنـد ؛ بلكه می تواند منشأ اثرات و بركات فراوانی نیز باشد و ده هـا برابـر قیمـت عـسل تولیـدی ، از طریق گرده افشانی گیاهان به انسان و محیط زیست سود برساند .

زنبور عسل علاوه بر گرده افشانی گیاهان كه در حقیقت از این راه بیشترین استفاده را بـه بشر می رساند ، به واسطه تولید محصولاتی مثل عـسل ، مـوم ، بـره مـوم ، ژلـه رویـال و زهـر در صنعت زنبورداری و بسیاری از صنایع دیگر مثل صـنایع داروسـازی ، آرایـشی ، شـمع سـازی ، نساجی ، كاغذسازی ، چرم سازی و غیره نقش دارد و با اشتغال زائی در بخشهـای مربـوط بـه تولید ابزارآلات زنبورداری ، كارگـاه هـای كندوسـازی ، كارخانـه هـای بـسته بنـدی عـسل و كارگاه های آج موم نقش خود را در اقتصاد كشور ایفا میكند .

در این صفحه ، کاملترین بانک فایلهای آموزشی را درباره پرورش زنبورعسل ، روشهای مبارزه با آفات و بیماری ها زنبورعسل ، تغذیه زنبورعسل و نکات تخصصی دیگر ، در اختیار شما کاربران محترم وبسایت گسترش کارآفرینی ایران قرار میدهیم . جهت سهولت استفاده شما کاربران محترم ، ما این اطلاعات را در چند شاخه تخصصی به شرح زیر دسته بندی نموده ایم .


1 - آموزشهای مربوط به پرورش زنبور که  به شرح زیر میباشد :


شرایطی كه برای پرورش موفق ملكه مورد نیاز است شامل این موارد است :

 • وجود ملكه های مادری ممتاز .
 • انتخاب صحیح سن لاروی كه ملكه از آن پرورش می یابد .
 • حضور تعداد زیادی زنبورهای كارگر جوان .
 • تعداد مناسب نرهای بالغ ( 14 روزه ) قابل دسترس یك هفته بعد از تولد ملكه ها .
 • زمان شروع كار هنگام وفور گل و فصل بچه دهی در منطقه باشد .
 • وجود جریان شهد یا شربت (1  به 2 ) سه روز قبل از این كه شروع به پرورش ملكه كنید .
 • وجود حداقل 10 كیلوگرم ذخیره ی عسل .
 • منطقه كم باد و دارای دمای ملایم باشد .

كیفیت و مرغوبیت هر كلنی عمدتاً مربوط به كیفیت ملكه آن است و كیفیت ملكه نیز بـستگی بـه خـصوصیات نـژادی و شـرایط پـرورش آن دارد . یـك ملكـه خوب در روز در حدود 1600 تخم میگذارد . بنابراین لازم است اول از همه چیـز ملكـه از نژاد مناسبی كه با خصوصیات آب و هوایی و شرایط منطقه مورد نظر سازش خوبی داشته و عملكرد مناسبی داشته باشد تأمین شود.

به طـور طبیعـی زنبورهـا در داخل كندو در 3 حالـت ، سـلول ملكـه سـاخته و اقـدام بـه پرورش ملكه مینمایند :

1 - موقعی كه كلنی خود را برای دادن بچه كندو آماده میكند ( تكثیر ) . در این حالت ابتدا چند حجره ملكه توسط كارگران در قسمتهای مختلف شان های محوطه پرورش نـوزاد ، ساخته میشود و سپس ملكه در هر یك از آنهـا یـك تخـم بـارور شـده مـی گـذارد و لاروهای حاصله با ژله رویال تغذیه و به ملكه تبـدیل مـی شـوند .

2 - موقعی كه ملكه كلنی پیر شده و یا به دلایل مختلف بازده و عملكرد خوبی نداشته باشـد و لازم باشد به وسیله ملكه جوانی جایگزین گردد . ملكه ممكن است تا پنج سـال زنـدگی كند ولی بهترین كارآیی ملكه از نظر كمیت و كیفیت تخم گذاری در دو سال اول عمر او است . تخم گذاری در سال اول خوب و با افزایش سن كم میشود .

در سالهـای بعـد ( سال سوم به بعد ) ذخیره اسپرم ملكه رو به كاهش نهاده و بیشتر تخمهایی كه میگذارد بارور نشده است كه به زنبوران نر تبدیل میشوند و چـون تخـم هـا در حجـره كـارگران گذاشته میشود ، نرهای حاصله از نظر جثه كوچك میشوند .

هم چنین اغلب ، چندین تخم در یك حجره گذاشته میشود ولی بیش از یك تخم پرورش داده نمیشود . در چنین مواقعی كلنی خود سعی میكند نسبت به تعویض ملكه اقدام و ملكه جوانی پرورش داده و جانشین كند.  لازم است زنبوردار در عمل تعویض ملكه پیش دستی كرده و ملكه را تعویض نماید .

3 - موقعی كه ملكه كندو به علل مختلف كشته و كلنی مجبور است به طور اضطراری ملكه جدیدی برای خود پرورش دهد . در چنین شرایط عجله ای معمولاً زمانی بـرای فعـال شـدن غدد موم ساز شكمی زنبورهای كارگر وجود نـدارد بنـابراین از مـوم هـای قـدیمی اسـتفاده میكنند و آنها را در كنـار هـم قـرار داده و بـا تغییـر كـاربری ، شـاخون ملكـه جـایگزین را میسازند .

محل شاخون های ملكه های جایگزین برخلاف شرایط عادی پرورش ملكـه ، كـه شاخون آن ها از لبه شان هـا آویـزان اسـت ( در زمـان بچـه دهـی ) ، در مركـز شـان و از طریـق گسترش دیوارهای سلول های عادی با حداكثر سرعتی كـه ممكـن باشـد سـاخته مـی شـود . ظهور ملكه های جایگزین جوان و شركت آنها در پرواز زفاف ( پرواز جفـت گیـری ) و بـه همراه آوردن مواد ژنتیكی جدید ، جریان ژنتیكی جدید را برای كندو تضمین نموده كه ایـن ذخایر ژنتیكی تعیین كننده صفات یك كلنی میباشد .

با توجه به این كه تولید بچه كندو معمولاً در زمانی رخ مـی دهـد كـه شـرایط غـذایی و آب و هوایی به بهترین نحو فراهم می باشد لذا چنین استنباط می شود كه ملكه هـای پـرورش یافته توسط كلنی به منظور فوق ، از بهترین كیفیت برخوردار می باشند . لذا در صورتی كه بـه تعداد محدودی ملكه مورد نیاز باشد و به شرط داشتن نژاد خـوب زنبـور ، مـی تـوان از ایـن گونه سلول ها استفاده كرد .

برای این كار سلول های كاملاً سربسته ملكه كه بـه طـور طبیعـی ساخته شده اند را از روی شان بریده و به كندوی بی ملكه منتقل مینماینـد . بایـد دقـت شـود كه هنگام مستقر نمودن در شان كنـدوی بـی ملكـه ، قـسمت قاعـده آن را در محـل پـرورش نوزادان فرو كرده ، به طوری كه وضعیت قرار گرفتن سلول ، مـشابه حالـت طبیعـی آن باشـد . تمام لاروهای باروری كه بین 5/1 تا 3 روز سن دارند ، با جایگزینی تغذیه شان با ژله رویـال ، پتانسیل ملكه شدن را دارا میباشند .


2 - آشنایی با گونه های مختلف زنبور عسل :


زنبورعسل هندی ، زنبور عسل درشت ، زنبورعسل كوچك ، زنبور معمولی یا زنبورعسل ، نژاد ایتالیایی یا زنبور عسل زرد ، نژاد كارنیولان یا زنبورعسل كارنیكا ، نژاد آلمانی یا زنبورهای سیاه ، زنبورعسل نژاد قفقازی ، زنبورعسل نژاد ایرانی


4 - آشنایی با آفات و بیماریهای مهم زنبور عسل و روش های مبارزه و کنترل آفات که برخی از سرفصلهای آن شامل موارد زیر میباشد :

 • شناسایی و مبارزه و پیش گیری با آفات مهم زنبورستان مانند كنه واروآ ، کرم موم خوار ، شپش زنبور عسل
 • شناسایی و روش های پیشگیری و کنترل بیماری های مهم زنبور عسل مانند كنه آكاراپیس وودی یا آكارین ( كنه لوله های تنفـسی زنبـور عـسل ) بیماری نوزما ، بیماری لوك نوزادان زنبور عسل ( بیماری لوک آمریکایی و بیماری لوک اروپایی ) ، بیماری موروثی ( هم خونی ) ، كپك گرده ، بیماری نوزاد سنگی یا لارو سنگی ، بیماری آكاریوز ، بیماری نوزاد ساکی ، بیماری فلج زنبورها ، بیماری نوزاد پودری ، بیماری سپتی سمی ، بیماری نوزاد گچی .

5 - آشنایی با تغذیه زنبورعسل که برخی از سرفصلهای آن به شرح زیر میباشد :

 • تغذیه طبیعی که شامل شهد و گرده می باشد .
 • عوامل مؤثر در ترشح شهد : نوع گیاه ، نوع و رطوبت خاك ، سقوط ناگهانی درجه حرارت ، بادهای تند و گرم
 • تغذیه مصنوعی ، تغذیه تشویقی یا تحریكی و تغذیه كمكی
 • جلوگیری از ضعیف شدن كندوها
 • طرز تهیه ی شربت برای تغذیه زمستان زنبوران

6 - برخی از موارد دیگری که میتوانید در این بانک جامع اطلاعاتی بیابید به شرح زیر میباشد :


آشنایی با خواص فیزیكی و ترکیبات عسل ، كارهای زنبورداری در ماه های مختلف سال ، آماده كردن كلنی های زنبورعسل برای گـرده افـشانی یـك گیـاه زراعی ویژه ، نقش زنبور عسل در كشاورزی و محیط زیست ، دشمنان زنبورعسل ، راه های مسمومیت و علایم آن در زنبورعسل ، روش ادغام كردن كندوها ، افزایش جمعیت كندو و عملیات مربوط به آن ، زنبورداری ارگانیك

نکته مهم : تمام سرفصل های بالا تنها گوشه ای از اطلاعات موجود در فایل آموزش پرورش زنبورعسل میباشند که در اختیار کاربران سه ماهه و بالاتر وبسایت قرار گرفته است .

:: موضوعات زیر نیز میتواند برای شما جذاب باشد :

:: آموزش مرحله به مرحله و تصویری ثبت نام در سامانه سیتا جهت اخذ وام تبصره 18 جهاد کشاورزی

:: دانلود طرح های توجیهی آماده احداث مزرعه پرورش و تکثیر زنبور انکارسیا و براکون 39 و 49 صفحه

:: دانلود طرح توجیهی آماده احداث واحد انسکتاریوم پرورش زنبور تریکوگراما 40 صفحه سال 97

:: نوشتن طرح توجیهی اختصاصی احداث واحد زنبور داری یا پرورش زنبور عسل


:: دانلود فایل های زنبورداری و پرورش زنبور عسل

پرورش و تکثیرگرده افشانیآفات و بیماریهاصنایع تبدیلینکات تکمیلی

فايل‌ها:
zipka - کتاب بسیار جامع آموزش زنبورداری و پرورش زنبور عسل 306 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 10:05
حجم فايل 9.4 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - کتاب آموزش زنبورداری پیشرفته 89 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 10:04
حجم فايل 6.02 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای فنی زنبورداری ارگانیک 16 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 10:04
حجم فايل 3.38 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای انتخاب محیط مناسب احداث زنبورستان 16 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 10:03
حجم فايل 5.62 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - دستورالعمل فنی پرورش ملکه زنبور عسل 25 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 10:02
حجم فايل 3.73 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - جزوه آموزش زنبورداری 37 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 10:01
حجم فايل 3.01 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipga - آشنایی با گرده افشانی توسط زنبور عسل 10 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 10:10
حجم فايل 20.08 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آشنایی با سوسک کوچک کندو و روش مبارزه با آن 24 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 09:58
حجم فايل 1.81 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - بررسی بیماری های قارچی زنبور عسل و روش درمان آن 18 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 09:59
حجم فايل 3.69 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipst - کتاب بسیار جامع فرآوری محصولات زنبورعسل نظیر ژل رویال ، بره موم ، زهر زنبور عسل و موم 356 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 10:13
حجم فايل 25.39 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - کتاب جامع اصول اصلاح نژاد زنبور عسل 257 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 10:15
حجم فايل 18.58 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - کتاب جامع آموزش تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل 123 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 10:17
حجم فايل 6.05 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - کتاب جامع آشنایی با ساختمان کندو و ابزارآلات و تجهیزات پرورش زنبورعسل 176 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 10:15
حجم فايل 6.13 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - معرفی گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در شهرستان سپیدان 24 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 10:17
حجم فايل 2.25 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آموزش فنی تبدیل کندو های بومی به مدرن 24 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 10:12
حجم فايل 6.53 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آشنایی و روش تولید زهر زنبور عسل و بره موم و سایر فراورده های زنبور عسل 36 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 10:11
حجم فايل 8.63 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آشنایی با ساختمان کندو و لوازم مورد نیاز زنبورداری 24 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 10:06
حجم فايل 5.17 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آشنایی با عوامل بروز و روش های ممانعت شکرک زدن عسل 12 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 10:07
حجم فايل 112.23 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


آموزشهای کشاورزی

© 2021 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories