• 021-77869979
 • سفارش طرح توجیهی : 09120085240
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 24/7

طرح توجیهی تولید کود ورمی کمپوست از بازیافت زباله ⭐️ سال 1401

(2 votes, average 5 out of 5)

طرح توجیهی تولید کود ورمی کمپوست از بازیافت زباله

جهت تهیه مطالعات بازار و طرح توجیهی احداث کارخانه تولید کود آلی یا کود ورمی کمپوست از بازیافت زباله ، با اطلاعات کاملا به روز برای سال 1401 با فرمت Word و PDF و با گزارش گیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ جواز تاسیس یا وام و تسهیلات بانکی ، این صفحه را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید . ضمنا در صورت تمایل میتوانید طرح های توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید کود ورمی کمپوست از بازیافت زباله را ، صرفا جهت مطالعه ، از انتهای همین صفحه دانلود نمایید.

 

در این مقاله اطلاعات ارزشمندی را درباره احداث کارخانه بازیافت زباله شهری و تولید کود ورمی کمپوست که یکی از بهترین انواع کود آلی به حساب میآید در اختیار شما کاربر گرامی وبسایت قرار می‌دهیم.

این اطلاعات شامل ماشین آلات خط تولید کود کمپوست، مساحت زمین مورد نیاز برای احداث کارخانه بازیافت زباله و تولید کود کمپوست، مواد اولیه مورد نیاز، آب و برق و سوخت مورد نیاز، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی طرح و همینطور فرایند بازیافت زباله شهری و تولید کود ورمی کمپوست می باشد.

پیشاپیش از بردباری شما در مطالعه این مقاله سپاسگزاریم.


کود آلی یا کود کمپوست چیست ؟


کمپوست شدن با کد آیسیک 24121440 و شماره تعرفه گمرکی 3101 فرآیند پیوسته ای است که در آن مواد آلی توسـط  میکـرو ارگانیـسم هـا شکـسته مـی  شـود ( اکسیداسیون بیولوژیکی ) و به ماده پایداری تبدیل می شود که هوموس یا کمپوست نامیـده  مـی شـود  و در ضمن اثرات سو نیز بر روی رشد گیاه و محیط زیست باقی نمی گذارد.

بعضی از محققان از کلمـه  کمپوسـت هـم  برای فرآیندهای هوازی و هم بی هوازی استفاده می کنند ولی در اروپا کلمه کمپوست فقط برای فرآینـدهای هوازی بکار می رود.

کود کمپوست لازمه اصلی برای بهبود وضعیت خاک می باشد که میتوانـد  بـصورت  پخـش  در سـطح  خـاک  مـورد استفاده قرار گیرد و یا میتواند در داخل خاک وارد گشته و یا از طریق شخم با آن مخلوط گـردد .

خـاک  یـک باغ بخوبی با افزایش مواد آلی و یا کمپوست اصلاح می شود و به این ترتیب تهویه، ساختمان، ظرفیت ذخیره رطوبت و عناصر غذایی را زیاد کرده و آنها را در برابر شستشو محافظت میکند و بتدریج در اختیار ریشه گیاه قرار می دهد.

همچنین در بسیاری مواقع خاک را از آلودگیهای ناشی از وجود برخـی  حـشرات  و بیماریهـای  مزاحم و مضر مصون نگه میدارد و بر عکس جمعیت میکروارگانیسمهای مفیدی را کـه  مـی  تواننـد برخـی  از عوامل مضر را کنترل نماید، در خاک افزایش میدهد.

کود کمپوست باعث رشد گیاهانی سالمتر و قویتر شده که این گیاهان می توانند در برابر آفات و بیماریها مقاومت بیـشتری  داشـته  باشـند . مقـدار  یـک  ایـنچ ( 54/2 سـانتیمتر ) از کمپوست برای پاشیدن در سطح خاک تقریبا می تواند کافی باشد.

البته کمپوستی که به خاک اضافه میـشود  علاوه بر کلیه فواید ذکر شده می تواند عاملی برای سریعتر تجزیه شدن دیگر بقایای آلی موجود در خاک هـم مورد استفاده قرار گیرد.

برای تقویت یک خاک فقیر از مواد آلی با استفاده از مواد آلی میبایست از نتایج تجزیه خاک مخصوصا از میزان ماده آلی موجود در آن آگاهی لازم را داشته باشیم.

کمپوست بعنوان یک کود اصلاحی نهایی خاک محسوب شده و با در اختیار گذاشتن بهتـرین  مـواد  و عناصـر خود به خاک، به آن جان تازه ای داده و زندگی می بخشد.

افزایش کمپوست به خـاک  در واقـع  یـک  سـرمایه گذاری طولانی مدت بوده و می تواند بعنوان یک قسمت جدایی ناپذیر خاک در آیـد  و بـرای  گیاهـانی  کـه  در آینده کشت می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده از کمپوست نسبت به مواد آلی خام و پوسیده نشده و نیزکودهای شیمیایی چندین بار برتری دارد.  زیرا مواد موجود در کمپوست دیرتر در دسترس گیاه قـرار  مـی گیرد و در طولانی مدت می تواند ذخیره لازم برای در اختیار گذاشتن گیاه را در خود حفظ نماید.

ازت آلی را به فرم معدنی تبدیل کرده و به آرامی و بتدریج در دسترس گیاه قرار مـی  دهـد . نتـایج تحقیقـات نـشان  داده است که کمپوست می تواند فعالیت برخی مواد معدنی مثـل  سـنگ  فـسفات  را کـه  ذاتـاً  غیـر  قابـل  دسـترس میباشند، براحتی به فرم قابل استفاده تبدیل نماید.

هوموسی که از کمپوست در خاک اضافه می شـود  دارای گروههای عاملی آلی میباشد که این عامل ها باعث افزایش مکان های تبـادلی  بـرای  تبـادل  عناصـر  ضـروری  معدنی را فراهم می کنند. همچنین ساختمان خاک به نحو مطلوب تری برای گیاه در می آید.

کمپوست مخلوطی از مواد آلی مختلف خصوصا آزولا بوده که توسط میکروارگانیـسم ها  در یـک  محـیط  گـرم، مرطوب و با تهویه مناسب تهیه شده و مواد و عناصر غذایی خود را در خاک به شـکل  قابـل  جـذب  در اختیـار گیاه قرار می دهد. 

انواع کمپوست به شرح زیر میباشند  :

1- کمپوست سرد :

کمپوست سرد ساده ترین روش در تجزیه مواد آلی می باشد. در این روش توده ماده آلی در یک مناسـب  هـم انباشته شده و برای مدت زمان 12-6 ماه به حال خود رهای می گـردد . در ایـن روش عمـل تجزیـه توسـط طبیعت انجام می گردد.

2- کمپوست گرم :

احتمالاٌ سریع ترین روش در تهیه کمپوست روش کمپوست گرم می باشد. در این روش با فعـال  نگـه  داشـتن جمعیت میکروبی در توده ماده آلی کمپوست پس از 20-14 روز آماده می گردد . از ایـن روش مـی تـوان در تولید صنعتی کمپوست استفاده به عمل آورد.

3- کمپوست بروش :

در این روش مواد قابل کمپوست پس از طی مراحلی چند از قبیل جدا سازی، آسیاب و … بر روی سـطوح  ز مین بصورت توده های طویل ( که به ویندرو مشهود می باشند ) در ابعادی به عـرض 6/3  -4 /2 متـر و ارتفـاع 8/1 - 2/1 متر و طولهای مختلف (‌ متناسب با اندازه سـایت تخمیـر ) ریختـه مـی گـردد.

در ایـن روش عمـل هوا دهی با استفاده از هوای آزاد و به شکل یک تکنولوژی ساده انجام می گیرد.

در ایـن عمـل بـا اسـتفاده از دستگاه های ویژه بصورت افقی در امتداد توده های کمپوست ( ویندرو ) حرکت می کند و بوسیلۀ همزدن و برگرداندن تودۀ کمپوست عمل هوادهی را انجام می دهند.

رعایت برخی از فاکتورهای متفـاوت از قبیـل انـدازۀ مواد، میزان رطوبت، نسبت کربن به نیتروژن در راندمان بخش تخمیر بسیار مؤثر و تعیین کننده می باشد.

به طوریکه اندازه مواد می بایست بین 75-25 میلیمتر میزان رطوبت مواد بین 60-50 درصـد و میـزان نـسبت کربن به نیتروژن نیز بین 50-35 باشد.


کاربردهای کود آلی یا کود ورمی کمپوست و مزایای آن


بطور کلی کود کمپوست دارای مصراف بسیاری در کشاورزی می باشد. به جز منافع بهداشتی و زیست محیطی تولید کمپوست، کاربرد آن از مزایای متعددی برخوردار است که بطور خلاصه در زیر مشخص شده است.

1- اصلاح خاک با استفاده از کود کمپوست:

استفاده از کمپوست تاثیر مثبتی بر روی خواص فیزیکی خاک – مشروط بر آنکه به مقدار مورد نیاز اسـتفاده  شود، داشته و بافت خاک های رسی و یا شنی تعدیل یافته و به شنی رسی یا رسی شنی تبدیل میشود.

ایـن  امر یک اقدام سازنده در بهبود کیفیت فیزیکی خاک و در نتیجه ازدیاد محصول در واحد سطح خواهد شد.  با مصرف 100 تن کمپوست در هر هکتار از مزارع می توان تغییراتی در خلل و فرج خاک تا میـزان 10 درصـد  بوجود آورد.

مصرف کمپوست با افزایش خلل و فرج خاک موجب ایجاد عمل بهتر تهویه در خاک شده و هوای مورد نیاز موجودات زنده خاک نیز تأمین می گردد.

بطورکلی در اراضی که بافـت  آنهـا سـبک  اسـت، آب  بـه  سرعت ازدسترس گیاه خارج شده ودر زمین های با بافت سنگین و قابلیت نفوذ پذیری آب کمتر می شود. در هر دو وضعیت و با مصرف کمپوست تغییرات مثبتی ایجاد می شود.

مصرف کمپوست علاوه بر اصلاح فیزیکی خاک، از نظر ارزش معدنی آن جهت رشد گیاه نیز بسیار مؤثر است. تأثیر افزایش کمپوست همراه بـا افـزایش  کود های معدنی ‚ در ازدیاد رشد گیاه به مراتب بیش از تأثیر کودهای معدنی که به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرند می باشد.

بعلاوه، کمپوست موجب تثبیت نسبت کربن به ازت در خاک می گردد.

استفاده از کمپوست موجب نگهداری آب در خاک کشاورزی و تنظیم رطوبت آن می شود. هوموس موجود در کمپوست قادر است 2 تا 6 برابر وزن خود آب جذب نماید این امـر  بخـصوص  در منـاطق  گرمـ سیری و نیمـه  گرمسیری سبب می گردد که آب ذخیره شده و بیهوده در اثر تبخیر زیاد به هدر نرود.

کاهش فرسایش خاک نیز با کار برد کمپوست از منافع بی شمار استفاده از این محصول است. استفاده از 400 تن کمپوست در هـر  هکتار، فرسایش خاک راکه دراثر باد و آب پدید می آید تا حدود 95 درصد کاهش می دهد.

2- کاربردهای کود کمپوست در کشاورزی :

کمپوست تخمیر شده کاملا از مواد زاید خارجی عاری است. در صورتیکه کاربرد کود های حیـوانی  و گیـاهی  مورد مصرف در اراضی زراعی ناخالص بوده و حاوی مقادیر زیادی تخم علـف هـای  هـرز و انگـل هـای مـضر می باشند.

از سوی دیگر چون اکثر خاک های زراعی جمهوری اسلامی ایران حالت قلیایی دارند و مواد غذایی در این وضعیت غیر قابل جذب می باشند. استفاده از کمپوست این شرایط را کاهش داده و بـا  ایجـاد محـیط  اسیدی مناسب قدرت جذب مواد غذایی را افـزایش می دهـد .

مـصرف کمپوسـت نه تنها موجـب افـزایش محصولات کشاورزی می گردد، بلکه در افزایش کیفیت آنها نیز مـؤثر  اسـت .

یکی دیگر از مزایای کاربرد کمپوست در اراضی زراعی کـاهش  حالـت  چـسبندگی  و پلاسـتیکی  خـاک  اسـت . مصرف کمپوست از مقاومت خاک در برابر ماشین آلات می کاهد و در نتیجه عملیات زراعی بر روی خـاک  بـا انرژی کمتری انجام می گیرد.

نتایج تحقیقات نشان می دهند که کمپوست از لحاظ میزان درصد مواد غـذایی نسبت به کود حیوانی مزیت دارد.

بطوری که میزان مواد آلی در کمپوست تقریبا دو برابر و درصد مواد معدنی آن بیش از سه برابر کود حیوانی است. میزان ازت و فسفر در کمپوست بیش از کود حیوانی بوده و منیزیم و کلسیم نیز که معمولا در کود حیوانی وجود ندارد در کمپوست فراوان است .

از سوی دیگر کمپوست مواد غذایی پر مصرف گیاهان یعنی ازت فسفر و پتاس را که از طریق کودهای شیمیایی به زمین داده می شود در خود ذخیره کرده و بتدریج به گیاه می رساند .

کمپوست با رنگ تیره خود در جذب حرارت و ذخیره انرژی موثر است و اگر در بسیاری از مناطق سـرد سـیر کشور مورد استفاده قرار گیرد، موجبات عدم از هم پاشیدگی ریشه و قطع آن در اثـر سـرمازدگی و یخبنـدان می شود.

افزایش میکرو ماکروبیولوژی خاک و در نتیجه تولید حیات زنده و فعال در قشر زراعـی  خـاک  یکـی دیگر از محسنات کاربرد کمپوست در اراضی کشاورزی است.

آشکار است که این موجودات دارای پدیده های حیاتی خاصی بوده و عوامل اصلی بهبود وضعیت بیولوژیکی و بیوشیمیایی خاک را بوجود می آورد تا محـیط  ریشه برای جذب مواد غذایی آماده گردد.


منافع بهداشتی کود ورمی کمپوست یا کود آلی


تولید علمی و فنی کود کمپوست یا کود آلی موجب از بین رفتن بسیاری از باکتری ها شده و عوامل بیماریزای مدفوعی ، ویروس ها و حتی تخم آسکاریس بر اثر درجه حرارت موجود در توده کمپوسـت  از بـین  مـی رونـد .

همچنین در کمپوست قارچ هایی رشد می نمایند که با تولید آنتی بیوتیک های ویژه، موجبات ایمنی محصول نهایی را تضمین می کند.

گونه هایی از میکرب ها و سایر ارگانیـسم  هـا نیـز  کـه  در کمپوست باقی می مانند با میکرب های معمولی خاک معارض نیستند.

در زمینه مواد سمی موجود در کمپوست تولید شده نگرانی هایی وجود دارد. در این مـورد  مطالعـاتی  بـر  روی اثرات سوء وجود سمی در کمپوست بخصوص نمک ها و فلزاتی مانند جیوه، کادمیوم، مس، روی و نیز بـورات  انجام شده است.

کادمیوم و جیوه در رشد گیاهان نقش غذایی چندان مهمی ندارند. وجود جیوه در کمپوست برای رشد گیاهان تأثیر بسیار ناچیزی داشته و بخش قابل توجهی از آن در اثنای فرآیند تولید کـود آلـی  بـه  صورت بخار متصاعد می شود.

مقادیر قابل قبول کادمیوم در کود آلی نیز به عـواملی  ماننـد  نـوع ، رشـد گیـاه، PH، ترکیبات خاک و فصل رویش گیاه و رشد آن بستگی دارد. 

بورات ها نیز که در نواحی خشک و لم یزرع برای برخی از گونه های گیاهی سمی محسوب می شـوند ، کـاملاً  قابل حل بوده و در اثر ریزش باران از خاک جدا شده و خارج می گردند.

مس و روی هـم  از عناصـر ضـروری  برای رشد گیاهان می باشند و کود آلی در بسیاری از موارد منبع مهم تأمین این عناصر برای استفاده بسیاری از محصولات است. یکی از مزایای دیگر کمپوست ، مبارزه با مگس و کاهش آن است.

عملیاتی مانند خرد کردن، نظافت مرتب و هم زدن منظم در عملیات کود سازی در نابودی مگس بسیار مؤثر می باشد. نابودی لار و مگس بوسیله خرد کردن و تغییر اندازه مواد کمپوست از یک سو و حـرارت  حاصـله  از توده کمپوست که در بخش میانی بیشتر است از سوی دیگر، عوامل اصـلی  عـدم  تولیـد  مگـس  میباشـند .

بـا  آزمایشاتی که صورت گرفته، نتیجه شده است که 25 درصد لارو های مگس در اولین هم زدن، 85 درصـد  از بقیه در دومین هم زدن و بالاخره حداکثر 15 درصد از مابقی احتمالا در سومین هم زدن از بین می روند.


فواید استفاده از کود ورمی کمپوست یا کود آلی


  فواید استفاده از کود ورمی کمپوست به شرح زیر میباشد :

 • در ایجاد کشاورزی پایدار مناسب است و از کاهش محصول جلوگیری کرده و باعث افـزایش آن مـی  گردد. 
 • ذخیره کننده بزرگی از عناصرو آب بوده و به این ترتیب اعتماد و دلگرمی کشاورزان با استفاده از آن در مزارع بیشتر میشود و قابلیت ذخیره آب در خاک را افزایش می دهد.
 • باعث بهبودی ساختمان خاک شده و عملیات شخم را آسانتر می کند همچنین قابلیت ذخیره آب در خاک را افزایش میدهد.
 • هوموس و مواد آلی خاک را افزایش داده و بعضی از ویتامین ها، هورمونها و آنزیمهـای مـورد نیـاز را تأمین می کند که این مواد نمی توانند بوسیله کودهای شیمیایی تأمین گردند. بنابراین در خاکهـای  با کمبود مواد آلی بسیار مفید و مناسب می باشد.
 • در جلوگیری از تغییر اسیدیته خاک همانند یک بافر عمل می کند.
 • وقتی که در هنگام مرحله کمپوست شدن درجه حرارت به 60 درجـه یـا  بیـشتر  مـی  رسـد،  عوامـل  پاتوژن و بیماریزا، تخم انگلها، بذور علفهای هرز را از بین برده و آنها را نابود می کند.
 • کمپوستی که کاملاً آماده شده و رسیده باشد، براحتی با خاک در حال تعادل قرار می گیرد و تهویـه خاک را بهبود می بخشد.
 • کودهای اضافه شده را براحتی و با جلوگیری از تلف شدن و هدر روی در اختیار گیاه قرار می دهد.
 • بسیاری از عناصر و مواد غذایی پر مصرف و کم مصرف را که در خود داشته است در خاک آزاد کرد ه و در اختیارگیاه قرار می دهد.
 • وزن مخصوص ظاهری خاک را به شدت کاهش داده و بنابراین برای خـاک سـنگین  و رسـی  بـسیار  مناسب و مفید است.
 • چون ظرفیت نگهداری عناصر در سطح آن زیاد می شود، بنابراین در کـاهش عناصـر  و مـواد  غـذایی  گیاه در خاکهای سبک و شنی بـسیار  مناسـب  و مفیـد  اسـت .

عناصر موجود در کود کمپوست ( کود آلی )


عناصر موجود در کود کمپوست

 • نیتروژن ) 5 – 3.5% )
 • فسفر ) 15 – 1.00% )
 • پتاسیم ) 25 – 5.50% )
 • کلسیم ) 45 – 1.25% )
 • منیزیم ) 25 – 0.50% )
 • گوگرد ) 20 – 0.75% )
 • سلسیم ) 15 – 3.50% )
 • سدیم ) 15 – 1.25% )
 • کلر ) 50 – 0.75% )
 • آلومینیم ) 04 – 0.50% )
 • آهن ) 04 – 0.50% )
 • منگنز ) 60 – 2500 ppm )
 • مس ) 2 – 250 ppm )
 • روی ) 25 – 750 ppm )

ارزیابی کیفیت کود کمپوست ( کود آلی )


برای ارزیابی کیفیت کمپوست می توان به نکات ذیل توجه نمود:

الف) کاشت بذر تره تیزک: یکی از روش های سریع برای ارزیابی کیفیت کمپوست، استفاده از کاشت بذر تره تیزک میباشد. اگر کیفیت کمپوست نامطلوب و یا نابالغ باشد بذر قادر به جوانه زدن نمیباشد.

ب) بوی نامطبوع ندهد.

ج) رنگ آن قهوه ای تیره و یا سیاه باشد.

د) آلوده به عناصر سمی نباشد.

ه) اندامهای گیاهی در آن قابل تشخیص نباشد

و) اندازه گیری پارامترهای مهم در تهیه کمپوست :

برای آنکه عمل کمپوست شدن به نحو احسن انجام پذیرد، بایستی بعضی عوامل نظیر رطوبت، دما، اکسیژن وPH  کنترل شوند. برای این کار از دستگاه های انداز ه گیری قابل حمل که دقت بالایی نیـز  دارنـد  مـی  تـوان  استفاده نمود.

اگر چنین دستگاه هایی در دسترس نباشند می تـوان از طریـق تجربـی و یـا آزمایـشگاهی بـه اندازه گیری عوامل فوق اقدام نمود. 

دمای مناسب جهت فعالیت میکروارگانیسم ها در حدود 35-18 درجه سانتی گراد می باشد . افزایش دمـای کمپوست را می توان از طریق پاشش آب کنترل نمود. 

حداکثر pH فعالیت میکروارگانیسم های تجزیه کننده مواد آلی 5/7-5/6 می باشد.

در مراحل اولیـه تولیـد کمپوست، تجمع اسیدهای آلی موجب کاهش PH توده کمپوست می شود . افزایش آهک به توده مـواد آلـی، سرعت تجزیه را سریعتر می نماید، ولی سبب از دست رفتن ازت به شکل آمونیاک می شـود .

بـدون افـزایش آهک، PH  توده کمپوست بالغ در حدود 7 می باشد. 


معرفی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید 13500  تن کود آلی کمپوست در سال


 • زباله شهری : 19300 تن در سال
 • کیسه 25 کیلوگرمی : 570 هزار عدد

از آنجا که کود کمپوست از بازیافت زباله شهری حاصل میشود ، مواد اولیه این طرح بخشی از زباله های شهر است که قابل کمپوست شدن است به همین خاطر ترکیب درصد زباله نقش تعیین کننده ای در کیفیت کود کمپوست دارد. جـدول  زیـر درصد ترکیبات زبالـه در چنـد شـهر مختلف کشور را نشان می دهد.

با توجه به اینکه میزان مواد قابل کمپوست در مناطق شهری کشور زیاد بـوده و عموماً کمتر از 60 درصد کل زباله نمی باشد بهره برداری از روش کمپوست در جمهوری اسلامی ایران یک گزینه بهینه و اقتصادی است.

معرفی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید 13500 تن کود کمپوست در سال


معرفی روش های مختلف تولید کود آلی یا کود ورمی کمپوست از بازیافت زباله شهری


بخش اعظمی از ترکیبات مواد زاید جامد شهری از مواد آلی تشکیل گردیده است. چنانچه مواد فـساد ناپـذیر مانند چرم، لاستیک و پلاستیک از زباله جدا شوند،

اجرای ترکیبی مواد آلی موجود در زایدات را می توان بـه  صورت زیر طبقه بندی نمود :

 • ترکیبات محلول در آب شامل: قندها، نشاسته، اسیدهای آمینه و اسیدهای آلی مختلف
 • مواد نیمه سلولزی که در نتیجه کندانسیون قندهای پنج کربنی و شش کربنی حاصل می شود.
 • سلولز که حاصل کندانسیون قندهای شش کربنی مانند گلوکز است.
 • چربی ها، روغن و موم که استر الکل ها و اسیدهای چرب سنگین هستند.
 • لیگنین یا مادو چرب که دارای طبیعت شیمیایی است.
 • لیگنو سلولز که ترکیبی از لیگنین و سلولز می باشد.
 • پروتئین ها که از تراکم زنجیره های اسید آمینه تشکیل شده اند.

چنانچه مواد آلی و فساد پذیر از زباله های شهری جدا شده و در معرض تجزیه باکتریها ( هوازی ) قرار گیرنـد،محصول باقیمانده پس از فعالیت های باکتریها و تجزیه و ترکیب، کمپوست یـا کـود آلـی نامیـده  مـی شـود . 

مجموعه این فرآیند شامل جداسازی و تبدیل باکتریائی مواد الی موجود در زباله به عنـوان کمپوسـت سـازی  شناخته شده است.

مواد آلی موجود در زباله ( سلولز و گلوکز ) با واکنش های بیوشیمیائی که نوعی تخمیر بـه کمک میکرو ارگانیسم هایی مانند باکتری های هوازی و قارچ های مخـصوص توسـط آنـزیم هـای خـاص بـا استفاده از اکسیژن هوا تجزیه می شوند و به مواد ساده تری تبدیل می گردند.

این میکروارگانیسم ها از کربن موجود در مواد آلی با ترکیبات پیچیده تغذیه نمـوده و آنهـا را بـه ترکیبـات سـاده تـری تجزیـه مـی کننـد.

میکروارگانیسم ها مواد آلی تجزیه شده یا تازه را برای ساخت جسم سلولی خود مورد استفاده قرار می دهند و در نتیجه واکنش عکس نیز که تبدیل مواد ساده معدنی و آلی در خلال متابولیسم سلول ها است به وقوع می پیوندد.

حاصل این دو و اکنش دو طرفه که عمر تخمیر را تکمیل می کند باعث رها شدن مواد معدنی مانند ترکیبات فسفر، ازت و پتاسیم از جسم پوسیده گیاهی و حیوانی موجود در زباله می شود که از جنبه تغذیه گیاهی اهمیت فراوانی دارد. عوامل متعددی در تسریع عملیات تجزیه در تولید کمپوست موثرند.

 • مواد مغذی موجود در مواد آلی تشکیل دهند زباله
 • رطوبت موجود در زباله
 • نحوه تأمین اکسیژن مورد نیاز برای عملیات تجزیه مود
 • درجه حرارت ( حداکثر در حدود 70-60 درجه سانتیگراد )
 • همگن بودن و یکنواحتی مواد برای کنترل عمل تجزیه
 • ابعاد و قطعات موادی که باید تجزیه شوند.

فرآینـد تولیـد و تهیـه کمپوسـت زمـانی مقـرون بـه صـرفه اسـت کـه ایجـاد محـیط  مناسـب و لازم بـرای  میکروارگانیسم ها جهت تجزیه مواد در مدت زمان کوتاه و با راندمان بالا تا مرحله تثبیـت بیولـوژیکی  انجـام  پذیرد.

در این فرآیند انواع مختلفی از میکروارگانیسم های لازم جهت انجام تجزیه وارد عمل می شوند. برخی از این انواع در مراحل اولیه فعال بوده و با تغییراتی که در محیط ایجاد می کنند زمینه را برای فعالیـت  انـواع  دیگر میکروارگانیسم ها آماده می نمایند.

یکی از مهم ترین پارامترهای این تحول که موجب تشخیص فعالیت انواع میکروارگانیسم ها می باشد درجه حرارت است.

عملیات تولید کود آلی از زباله اصولاً به دو روش هوازی و بی هوازی صورت می گیرد. روش هوازی Aerobic Method  که با استفاده از اکسیژن انجام می شود به دو روش سریع یا راکتوری و روش کند یا غیر راکتوری تقسیم بندی می گردد.

روش سریع توسط سیلندر یا راکتورهای بسته به طور افقی یا عمودی طراحی شده و کار برد دارد.

روش های ویندرو، حوضچه ای، تـوده  های سطحی با هوادهی طبیعی بدون برگشت هوا و با هوادهی مصنوعی بدون برگشت هوا نمونه هایی از روش هوازی کند یا غیر راکتوری هستند.

روش های مختلف تولید کود ورمی کمپوست مطابق نمودار زیر میباشد :

روش های مختلف تولید کود ورمی کمپوست مطابق نمودار زیر میباشد :

انواع روشهای هوازی تولید کمپوست از بازیافت زباله شهری به شرح زیر میباشد :

 1. حوضچۀ کمپوست ( Pits)
 2. مخازن تجزیه ( Bins )
 3. ( Silo digester ) سیلوهای هاضم
 4. ( Statns and windrow ) توده های منفرد و طویل

فرایند تولید کود آلی یا کود ورمی کمپوست از بازیافت زباله شهری


طرح توجیهی کود کمپوست

در کلیه روش های مختلف تبدیل زباله به کود عموما 5 مرحله اصلی وجود دارد:

 1. آماده سازی
 2. هضم
 3. عمل آوری
 4. عملیات نهایی
 5. ذخیره سازی یا دفع

تفاوت در بین روش های مختلف، عموما در روش هضم و یا میزان آماده سازی مواد اولیه و عملیات نهایی بـر  روی کود تولیدی است.

در مرحله آماده سازی، ذخیره سازی، جدا سازی مواد قابل بازیافت، غیر قابل اشتعال، خرد کردن، کاهش دادن ابعاد، خمیر سازی و افزودن لجن فاضلاب ( مواد مغذی و رطوبت ) می باشد.

سیستم های مختلف هضم بر دو دسته تقسیم می شوند:  تهیه کمپوست با استفاده از انبار کردن مواد در ردیف های مجزا در فضای بـاز  و هـوادهی  آن هـا  از طریـق کانال های هوادهی و یا جابجا کردن آنها.

تهیه کمپوست با استفاده از وسایل مکانیکی در هاضم های مکانیکی میزان عمل آوری کمپوست در مرحله اول هضم و تثبیت به مورد مصرف آن بستگی دارد.

در عملیات نهایی نیز معمولاً با توجه به اینکه کود تولیـد  شده از نظر دانه بندی یکنواخت نمی با شد، معمولاً باید الک گردند و رطوبت آن نیز تنظیم شود. موفقیت یا عدم موفقیت یک سیستم تهیه کمپوست، صرفنظر از میزان بهره دهی روش انتخاب شـده  بـستگی  بـه  روش دفع نهایی کمپوست تولیدی دارد.

چنانچه مصرف کود نیز فصلی باشد انبار کردن آن ضرورت دارد.

در تولید کمپوست باید توجه داشت که چطور ما می توانیم یک کمپوست خوب، سریع و دارای عناصر غـذایی در حد مطلوب تولید نماییم.

برای این منظور روشهای مختلفی برای تولید کمپوست وجود دارد که هر یک به نوبه خود با توجه به هدف و امکانات موجود دارای اهمیت می باشد.

تولید کود کمپوست به روش ( WINDROW )  :

همان گونه که قبلاً بیان گردید در این روش مواد قابل کمپوست پس از طی مراحلی چند از قبیل جدا سازی، آسیاب و … بر روی سطوح ز مین بصورت توده های طویل ( که به ویندرو مشهود می باشند ) در ابعادی بـه  عرض 6/3-4/2 متر و ارتفاع 8/1-2/1 متـر و طولهـای مختلـف ( متناسـب بـا انـدازه سـایت تخمیـر ) ریختـه می گردد.

در این روش عمل هوادهی با استفاده از هوای آزاد و به شکل یک تکنولوژی ساده انجام می گیرد.

در این عمل با استفاده از دستگاههای ویژه که بصورت افقی در امتداد توده های کمپوست ( وینـدرو ) حرکـت  می کند و بوسیلۀ همزدن و برگرداندن تودۀ کمپوست عمل هـوادهی  را انجـام  مـی  دهنـد .

رعایـت برخـی از فاکتورها متفاوت از قبیل اندازۀ مواد، میزان رطوبت، نسبت کربن به نیتروژن در راندمان بخش تخمیر بـسیار  مؤثر و تعیین کننده می باشد. به طوریکه اندازه مواد می بایست بین 75-25 میلیمتر میزان رطوبت مواد بین 60-50 درصد و میزان نسبت کربن به نیتروژن نیز بین 50-35 باشد.

جانمایی بخشهای مختلف تولید کود کمپوست از بازیافت زباله به قرار نمودار زیر میباشد:

جانمایی بخشهای مختلف تولید کود کمپوست از بازیافت زباله به قرار نمودار زیر میباشد:


زمین، ساختمان سازی و محوطه سازی مورد نیاز کارخانه تولید کود ورمی کمپوست از بازیافت زباله با ظرفیت 15300 تن در سال


جمع کل مساحت زمین مورد نیاز 13700 متر مربع برای تولید 15300 تن کود کمپوست در سال

 • خاکبرداری و تسطیح : 7600 مترمربع
 • خیابان کشی و پارکینگ : 800 متر مربع
 • فضای سبز : 1500 مترمربع
 • دیوارکشی : 990 مترمربع
 • چراغ‌های محوطه : 74 عدد
 • سالن تولید مسقف : 1500 مترمربع
 • انبارهای مسقف : 1960 مترمربع
 • آزمایشگاه : 20 مترمربع
 • تاسیسات و تعمیرگاه : 40 مترمربع
 • ساختمان های اداری : 85 مترمربع
 • ساختمان های رفاهی، سرایداری و ... : 210 مترمربع
 • سالن تولید غیر مسقف : 3000 مترمربع

جدول زمانبندی احداث واحد تولید کود کمپوست

جدول زمانبندی احداث واحد تولید کود کمپوست


دستگاه ها و تجهیزات  مورد نیاز کارخانه تولید کود آلی یا کود ورمی کمپوست از بازیافت زباله با ظرفیت 15300 تن در سال


واحدها و دستگاه ها و تجهیزات  مورد نیاز کارخانه تولید کود کمپوست از بازیافت زباله با ظرفیت 15300 تن در سال

1- یک سایت ورود زباله

خط تولید کود کمپوست از بازیافت زباله شهری و تبدیل آن به کود آلی گرانوله ارگانیک بدون بو، شامل تجهیزات زیر میباشد  :

 • دستگاه انتقال زباله به سرند شامل اسلت نواری فلزی و نوار نقاله مربوطه
 • سرند همراه با تورب های مخصوص پربندی فولادی مخصوص که همزمان زباله را به طرف جلو هدایت کرده و کیسه های زباله را نیز پاره می‌کند. نوار انتقال زباله سرند شده نوار مگنت دار مخصوص فلز و جمع آوری آهن است.
 • نوار لبه دار 14 متری مخصوص بازیافت زباله پلاستیک های درشت
 • پلت فرم و راه پله های مربوطه

2- یک سایت دپوی زباله

به صورت کرت بندی، شیب بندی زمین و ساخت حوضچه پس آب و دستگاه ویندور جهت زیر و رو کردن زباله

3- یک سایت سرند زباله

جهت سرند نمودن دو مرحله ای جهت شیشه و مواد  درشت مثل سنگ و پلاستیک، شامل :

 • 6 عدد نوار انتقال مواد
 • 2 عدد سرند کود کمپوست
 • مش های مخصوص کود کمپوست درجه 1 و 2

4- یک سایت گرانول سازی کود

تجهیزات مورد نیاز جهت گرانول سازی و فرمولاسیون مواد

 • 2 عدد آسیاب
 • 4 عدد نوار انتقال
 • 1 عدد میکسر
 • 1 عدد بچینگ مواد افزودنی
 • میکسر اسکرو هدایت کننده مخصوص جهت گرانول سازی
 • 1 عدد دستگاه گرانول ساز به صورت افقی 20 متری دارای سیستم هوای گرم، شاسی بندی و پره بندی مخصوص داخل گرانول ساز
 • 2 عدد دستگاه غبارگیر فیلتری
 • 1 عدد سرند گرانول و سایزبندی
 • یک سری کامل دستگاه هواسازی جهت کوتینگ گرانول همراه با فرمول
 • دستگاه و سیستم اسپری ساز
 • توزین و دسته بندی

تأسیسات عمومی مورد نیاز کارخانه تولید کود آلی یا کود ورمی کمپوست از بازیافت زباله با ظرفیت 15300 تن در سال


تأسیسات عمومی مورد نیاز کارخانه تولید کود کمپوست از بازیافت زباله با ظرفیت 15300 تن در سال

 • تامین برق از شبکه سراسری ( 181.4 کیلووات )
 • ایجاد تاسیسات لازم جهت تامین آب ( 14.2 مترمکعب در روز )
 • گاز طبیعی ( 60.5 مترمکعب در ساعت )
 • تاسیسات گرمایش ساختمان ها ( 1815 مترمربع )
 • تاسیسات سرمایش و تهویه ساختمان ها ( 1815 مترمربع )
 • اطفاء حریق ( 93 کپسول آتش نشانی )
 • هوای فشرده ( ندارد )
 • تصفیه پساب ( فاضلاب انسانی )
 • باسکول ( ندارد )
 • سیستم ارتباط تلفن ( سه خط )

آب و انرژی مورد نیاز کارخانه تولید کود ورمی کمپوست ( کود آلی ) از بازیافت زباله با ظرفیت 15300 تن در سال


 • برق : 391 مگاوات در سال
 • آب خام : 3186 متر مکعب در سال
 • گاز طبیعی : 122000 متر مکعب در سال
 • گازوئیل : 24 متر مکعب در سال
 • بنزین : 16200 لیتر در سال

نیروی انسانی مورد نیاز کارخانه تولید کود کمپوست ( کود آلی ) از بازیافت زباله با ظرفیت 15300 تن در سال


تعداد کل کارکنان کارخانه 63 نفر بوده که به قرار زیر میباشند :

 • مدیر ( 1 نفر )
 • مهندس ( 1 نفر )
 • تکنسین ( 2 نفر )
 • کارگر ماهر ( 27 نفر )
 • کارگر غیر ماهر ( 22 نفر )
 • تکنسین فنی ( تعمیرگاه، تاسیسات و ... ) ( 1 نفر )
 • کارمندان اداری و مالی ( 5 نفر )
 • نگهبان، کارگر ساده و خدمات ( 4 نفر )

اهمیت استراتژیک احداث واحدهای تولید کود کمپوست ( کود آلی )

اصول بهداشت و بهسازی محیط، در هر شهر ایجاب می کند که زباله ها در حـداقل  زمـان  از منـازل  و محـیط زندگی انسان دور شده و در اسرع وقت دفع گردند.  پیدایش این ایده ( دفع بهداشتی زباله در محـیط  زیـست ) در قرن نوزدهم میلادی به مشابه یک دستورالعمل بهداشتی، شهروندان را به رعایـت  آن ملـزوم  مـی  سـاخت .

اهمیت دفع بهداشتی زباله ها موقعی بر همه روشن خواهد شد که خطـرات  ناشـی  از آن هـا  بخـوبی  شـناخته شود. زباله ها نه فقط باعث تولید بیماری، تعفنّ و زشتی مناظر می گردند، بلکه مـی  تواننـد  بـه  وسـیله  آلـوده کردن خاک، آب و هوا خسارات فراوانی را ببارآورند.

به همان اندازه که ترکیبات زباله مختلف اسـت، خطـرات ناشی از مواد تشکیل دهنده آن ها نیزمی توانند متفاوت باشند. جمع آوری، حمل و نقل و آخرین مرحله دفـع این مواد بایستی به طریقی باشد که خطرات ناشی از آن ها در سلامتی انسان به حداقل ممکن کاهش یابد.

راجع به خطرات حاصل از زباله های شهری و صنعتی باید گفت کـه  در کلیـه  منـابع  علمـی  و کتـب  مربوطـه همواره اشاره به ابتلای انسان ها به بیماری های گوناگون شـده  اسـت .

در کتـب  علمـی  تعـداد  بـاکتری  هـای مختلف موجود در خاکروبه خیابان ها از 2 تا 40 میلیون به صورت خـاص  و از 50000 تـا 10 میلیـون  بطـور عموم در هر گرم برآورده شده است. این تعداد بـاکتری مـی تواننـد به سادگی  موجب  بروز بیماری های گوناگونی گردند.

مخصوصا اینکه در این مواد انواعی از باکتری های مولد وبا، تیفـوس و کـزاز بطـور مـسلم و صریح تشخیص داده شده است. شایان ذکر است که سابقا فضولات حیوانی ( پهن گاو و اسـب ) قـسمت  عمـده ای از خاکروبه های خیابانی را تشکیل می داد. این حالت هم اکنـون  نیـز  در پـاره  ای از روسـتاها  و شـهرهای کوچک مشاهده می شود.

 

جهت تهیه مطالعات بازار و طرح توجیهی احداث کارخانه تولید کود ورمی کمپوست ( کود آلی ) از بازیافت زباله ، با اطلاعات کاملا به روز با فرمت Word و PDF و با گزارش گیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ جواز تاسیس یا وام و تسهیلات بانکی ، با ما تماس بگیرید .


دانلود فایل های طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید کود آلی یا کود ورمی کمپوست از بازیافت زباله

توجه : کلیه ی طرح های تیپ یا آماده ، صرفا کاربرد مطالعاتی و تحقیقاتی داشته و جهت اخذ مجوز و یا تسهیلات و وام بانکی مناسب نمیباشند . جهت تهیه طرح توجیهی با کاربرد اجرایی و بانکی با ما تماس بگیرید .

فايل‌ها:
rarطرح توجیهی احداث مجتمع بازیافت و تولید کود ورمی کمپوست با ظرفیت سالانه 3,365,760 کیلوگرم ، 107 صفحه - آپدیت سال 1401 (pdf+word)( اختصاصی - برای اشتراک شش ماه و یکساله )
تاريخدوشنبه, 27 تیر 1401 19:39
حجم فايل 6.89 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید کود کمپوست سال 97 داغ
تاريخدوشنبه, 16 ارديبهشت 1398 21:46
حجم فايل 1.05 MB
دانلود 167

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید كود ورمی کمپوست آپدیت 95 داغ
تاريخسه شنبه, 06 آذر 1397 11:49
حجم فايل 1.13 MB
دانلود 139

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی کود کمپوست 126 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخجمعه, 12 آبان 1396 20:11
حجم فايل 1.21 MB
دانلود 310

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی کود کمپوست 118 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخجمعه, 12 آبان 1396 20:10
حجم فايل 634.81 KB
دانلود 229

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی کود کمپوست 89 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخجمعه, 12 آبان 1396 20:09
حجم فايل 1004.79 KB
دانلود 220

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی کود کمپوست 55 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخجمعه, 12 آبان 1396 20:08
حجم فايل 976.1 KB
دانلود 219

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


صنایع بازیافت

© 2022 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories